Hoe werkt Energetische Edelsteentherapie ?

In de energetische edelsteentherapie zijn edelstenen onze belangrijkste werktuigen.

De edelstenen zijn – net als wij – individuen met bepaalde eigenschappen en karakters.

Daarvan maken we als edelsteentherapeut gebruik. Door edelstenen op energetische punten op het menselijk lichaam te leggen, kan er een uitwisseling plaatsvinden tussen mineraal en mens.

Let wel, sommige edelstenen moeten wel 1 tot 3 maanden gedragen worden voordat je iets van de werking merkt.

1. Ziekte: verstoring van de balans

Volgens de holistische denkwijze die hoort bij energetische edelsteentherapie, vormen het lichaam, de geest en de ziel van een mens samen één geheel, een uniek mens. Lichaam, geest en ziel moeten met elkaar in evenwicht zijn, wil iemand zich gezond en prettig voelen.

 Op het moment dat één van deze drie niet goed functioneert, verdwijnt de balans en kan iemand zich ziek voelen. Als het evenwicht weer wordt hersteld, is de patiënt genezen.

Tijdens het leven zijn ziekte en gezondheid in voortdurende energetische uitwisseling, alles is een voortdurende beweging, alles stroomt. Alles is energie en heeft zijn eigen unieke trillingsfrequentie.

Die energie noemen we ‘universele energie’ of ‘levensenergie’. Het is de kracht die de atomen vormt en het hele universum doordringt. Andere veelgebruikte benamingen zijn: God, Schepper, Allah

De levensenergie stroomt via ons kruin en de chakra’s naar binnen, en via meridianen verder naar onze organen en weefsels. Is een orgaan of deel van ons ‘zijn’ verstoord in het ontvangen of het doorgeven van deze energie, dan verandert de trilling. Daardoor kunnen disbalans en ziekte ontstaan.

2. Heling: in balans brengen

Om weer gezond te worden, slikken mensen traditioneel medicijnen. Maar die medicijnen richten zich meestal op symptoombestrijding. Echt gezond en heel worden doen we helemaal zelf. Ons lichaam heeft een immense zelfhelende kracht.

Holistische geneeswijzen, zoals de energetische edelsteentherapie, stimuleren die zelfhelende kracht. Dit gebeurt door niet alleen de symptomen van een ziekte of disbalans aan te pakken. Ook de oorzaak wordt aangepakt. Hierdoor kan waarlijke genezing of heling plaatsvinden.

 3. Edelstenen: doorgeven van energie

Edelstenen zijn zuivere ontvangers van de levensenergie. Door hun unieke vorm, structuur en samenstelling kunnen zij de energie omvormen en doorgeven, herkenbaar voor ons lichaam en onze geest.

De energiebanen en energetische doorgifte worden hersteld. Heling en een nieuwe balans zijn het effect. Vanuit deze heling of balans pakt ons lichaam het zelfgenezingsproces weer op.

Alles wat wij hoeven te doen, is de gesteldheid van de client herkennen en de juiste edelstenen te gebruiken op de juiste plaatsen en onder de juiste omstandigheden.

Een rozekwarts, bijvoorbeeld, is de steen van de onvoorwaardelijke liefde. Deze hoort bij het hart en het hartchakra. Door rozekwarts op iemands hart te leggen, kan diens hart vervuld raken van onvoorwaardelijke liefde. Dit wordt over het algemeen niet bewust ervaren, maar resulteert wel in een prettiger gevoel en meer harmonie met de omgeving.

Een edelsteen die iemand bij zich draagt, zal altijd een bepaalde werking hebben – of je dat nu wilt of niet, of je het gelooft of niet. Veel mensen dragen een amuletje of ander dingetje omdat het geluk, voorspoed of een goede gezondheid brengt. Waarom dan niet een mooie steen?

4. Het kiezen van de juiste stenen

Edelsteentherapeuten onderzoeken wat iemand nodig heeft om weer in balans te komen. De behandeling beperkt zich niet tot bestrijding van de symptomen. Ook de oorzaak van een klacht moet blootgelegd en behandeld worden. Belangrijk zijn hierbij niet alleen het lichaam, maar ook levensomstandigheden en persoonlijkheid.

De werking van een edelsteen of mineraal kan in grote lijnen voorspeld worden aan de hand van vorm, kleur, belijning, tekening en patronen, hardheid, dichtheid, textuur, vorming, transparantie, chemische samenstelling en kristalstelsel.

Bij edelstenen is het vaak dat je intuïtief op de vorm, de kleur en evt. de werking van een steen afgaat. Je kiest dus gevoelsmatig een bepaalde steen, vaak is het al voldoende om de steen even in de linkerhand te nemen en te voelen of de steen bij je past of niet.

Vivienne Luna
Average rating:  
 0 reviews